nasze produkty
Kantówka w kształcie litery L i T

Kantówka w kształcie litery L i T

Nasza autorska technologia znacząco modyfikuje proces konstrukcji kantówki okiennej a co za tym idzie pozwala wytwarzać produkt, który jest ulepszony, zarówno pod względem technologii produkcji jak i kształtu oraz charakterystyk. Standardowa kantówka okienna na rynku polskim wytwarzana jest w przekroju prostokątnym, który jest następnie profilowany przez producenta okien. Takie rozwiązanie generuje istotne straty materiału, co jest eliminowane w naszym produkcie.

Kantówki o profilu L i T są znacząco ulepszonym produktem w stosunku do aktualnie wytwarzanych w produkcji krajowej, ponieważ z racji swojej innowacyjnej konstrukcji zapewniają one odbiorcy istotnie efektywniejsze wykorzystanie surowca. Użycie w produkcji okien i drzwi kantówek „L” i „T” pozwoli zmniejszyć powstające straty materiału o blisko 16% w stosunku do obecnie istniejącej na rynku kantówki o przekroju poprzecznym prostokątnym. Oznacza to, że kupując kantówkę prostokątną producent okien wykorzystuje de facto maksymalnie 84% zakupionego surowca. W przypadku odpowiadającej jej kantówki o profilu „L” i „T” będzie to wartość znacznie bliższa 100%.

W standardowej kantówce prostokątnej podczas procesu profilowania końcowego istnieje duże ryzyko odkrycia wad w drewnie. W przypadku kształtu dopasowanego do profilu elementu okna wszystkie wady są odkryte i wyeliminowane na etapie klejenia kantówki. Kantówki o profilu „L” i „T” przyczyniają się do skrócenia procesu produkcji okien, gdyż eliminowana jest jedna z dwóch operacji obróbki konturów. Dzięki temu skraca się czas produkcji i poprawia jej efektywność kosztowa.

Podsumowując, niewątpliwymi zaletami kantówek o profilu L i T są więc oszczędność surowca i ekoinnowacyjność, zminimalizowanie ryzyka odkrycia wad drewna w czasie produkcji okien oraz dopasowanie do indywidualnych wymagań klienta.

Oferowana kantówka w kształcie litery L i T może być wyprodukowana z drewna certyfikowanego FSC®  - pytaj o wyroby certyfikowane!

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga