Jakość i odpowiedzialne pozyskanie

FSC®

Wytwarzana kantówka posiada certyfikat FSC® co oznacza, że wykorzystany do produkcji surowiec pochodzi z lasów objętych planową gospodarką i innych kontrolowanych źródeł. Wybierając ten produkt wspierasz odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.

Jakość

Półfabrykaty z drewna w postaci klejonej kantówki okiennej i drzwiowej, jak również pozostałe produkty w postaci płyty, listwy, elementów klejonych o zróżnicowanej budowie i wymiarach do zastosowań niekonstrukcyjnych produkowane są zgodnie z normą EN13307.

Szczegółowe kontrole podczas produkcji

Podstawowym materiałem do produkcji są elementy sosnowe.

O właściwą jakość należy zadbać od samego początku tzn. od momentu wejścia surowca w postaci wyciętego elementu na nasz zakład. Całość zakupionego surowca drzewnego poddawana jest szczegółowej kontroli.

Kontroli poddana zostaje w pierwszej kolejności wilgotność drewna, która powinna wahać się w granicach 12 % +/-2%.

Lamele lite z przeznaczeniem do produkcji kantówki okiennej i drzwiowej wytwarzane są z drewna najwyższych klas jakości. Niedopuszczalne jest występowanie żywicy, sęków, sinizny, pęknięć, soczewek żywicznych i innych wad w lamelach zewnętrznych kantówki (litych i wczepianych), gdyż jest to po wyprofilowaniu widoczna część okna.

Odpowiednie usłojenie w lamelach zewnętrznych ma również bardzo duże znaczenie i musi być odpowiednio dobierane podczas produkcji, gdyż ma to wpływ na parametry wytrzymałościowe drewna a docelowo - okna.

Istotna jest gładkość i równa powierzchnia

Kantówka okienna i drzwiowa składa się z kilku warstw klejonych w prasach hydraulicznych z zastosowaniem wodoodpornego kleju DIN EN 204 D4. Przed sklejeniem każda z warstw zostaje poddana procesowi strugania. Materiał jest bardzo dokładnie heblowany, gdyż odpowiednia gładkość i równa powierzchnia mają duże znaczenie w procesie klejenia.

Listwy wczepiane na długości otrzymujemy w odrębnym etapie produkcyjnym, w czasie którego krótkie elementy o różnej długości łączone są poprzez wykonanie złącz miniwczepowych. W ten sposób otrzymujemy listwę pozbawioną niepożądanych wad.

Kantówka wczepiana składa się z kilku warstw łączonych na mikrowczep z tym, że warstwy zewnętrzne wyprodukowane są z drewna o wysokiej jakości. Kantówkę wczepiana produkuje się głównie w długościach 6m.

Przy produkcji kantówki oprócz jakości i wilgotności drewna bardzo ważnym elementem jest temperatura i wilgotność w hali produkcyjnej, która wpływa na jakość spoiny klejowej. Surowiec, zanim zostanie pobrany do produkcji powinien przez kilka dni klimatyzować się na hali produkcyjnej. Poza tym jakość i trwałość wyrobu zależy od bardzo precyzyjnego heblowania poszczególnych elementów przed sklejeniem oraz stałego kontrolowania czasu klejenia, ciśnienia na prasach oraz wilgotności temperatury powierza.

W produkcji krajowej i zagranicznej stawiamy na ważną dla klienta jakość, dzięki czemu stale pozyskujemy nowe długoterminowe kontrakty.

Specjaliści od nietypowych rozwiązań

Mocną stroną firmy jest duże doświadczenie w produkcji nietypowych wymiarów kantówki. Zagraniczni kontrahenci zamawiają kantówkę o bardzo zróżnicowanej budowie, zależnie od przeznaczenia.

Odmienną budową charakteryzuje się kantówka z przeznaczeniem pod produkcję okien dachowych. Co do wyglądu i budowy kantówki niestandardowej otrzymujemy każdorazowo wytyczne w zamówieniu, gdzie klient definiuje swoje wymagania jakościowe oraz przesyła odpowiednie rysunki techniczne. Bardzo pomocne są rysunki techniczne pokazujące miejsca i głębokość profilowania kantówki.

Na podstawie takich rysunków możemy wywnioskować, jakie wady w drewnie musimy wyeliminować jeszcze przed sklejeniem aby nie zostały odkryte po wyprofilowaniu.

W ofercie firma posiada również kantówkę drzwiową obłogowaną, w której wykorzystano klejenie blokowe w środkowej, niewidocznej części zwiększając równocześnie odporność kantówki na odkształcenia.

Galeria

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga