Projekty
24 / 06 / 2020

Wdrożenie technologii produkcji znacząco ulepszonej kantówki okiennej

 

Firma Richd. Anders Polska Sp. z o.o. w ramach poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, zrealizowała projekt pt: Wdrożenie technologii produkcji znacząco ulepszonej kantówki okiennej.

Celem projektu było wdrożenie autorskiej technologii produkcji ulepszonej kantówki okiennej poprzez zakup środków trwałych i budowę hali produkcyjnej.

Efektem projektu jest wdrożenie na rynek polski innowacji produktowej w postaci kantówki okiennej o profilu „L” i „T” 

Wartość projektu 4 536 500,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich 2 721 900,00 PLN

 

 

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga