Projekty
24 / 06 / 2020

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kW

 Logotypy

 

RICHD. ANDERS POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kW.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem realizacji projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstwa oraz ograniczenie kosztów energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie zamontowana na dachach czterech budynków zakładu produkcyjnego firmy. Instalacja produkować będzie energię elektryczną co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci elektroenergetycznej w ilości produkowanej energii i tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu: 1 178 094,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 810 729,99 zł

 

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga