Aktualności
21 / 08 / 2020

Nowy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - Dotacja na kapitał obrotowy

Spółka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla RICHD. ANDERS POLSKA SP. Z O.O.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, poprzez niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja.


Wartość projektu: 125 738,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 125 738,58 zładres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga