Aktualności
20 / 02 / 2024

Ewa Ciesielka wyróżniona w Rankingu 100 Kobiet Biznesu

Pani Ewa Ciesielka, która pełni funkcję Prezeski Zarządu w Zakładzie Produkcyjnym Richd. ANDERS Polska, została uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet przedsiębiorczych w Polsce, zajmując zaszczytne 19. miejsce w Rankingu 100 Kobiet Biznesu za rok 2023 w kategorii firm o przychodach poniżej 50 mln zł. Ten prestiżowy ranking corocznie wyróżnia 100 prezesek i właścicielek firm, które odgrywają kluczową rolę w polskim biznesie, prowadząc przedsiębiorstwa do sukcesu i innowacji. Kryteriami oceny są efekty ich działalności biznesowej, takie jak wzrost przychodów ze sprzedaży i generowanie zysku, które świadczą o kondycji i dynamice zarządzonych przez nie firm.

Ranking 100 Kobiet Biznesu opracowany przez renomowaną firmę Dun & Bradstreet ma na celu promowanie równości płci w świecie biznesu i akcentowanie kluczowej roli kobiet jako liderów przedsiębiorczości. Przez docenianie i prezentowanie historii sukcesu kobiet zajmujących wysokie stanowiska, ranking ma za zadanie inspirować inne kobiety do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz rozwijania własnych przedsiębiorstw. Dzięki prezentacji sukcesów wpływowych kobiet przedsiębiorczych, ranking służy również jako platforma do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych oraz promowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i innowacji. Jego wartość wykracza poza samą listę nazwisk, stanowiąc istotne źródło inspiracji i motywacji dla obecnych oraz przyszłych pokoleń kobiet w biznesie. Ranking 100 Kobiet Biznesu udowadnia, że doświadczenie, wiedza i wysoko rozwinięte kompetencje miękkie kobiet przekładają się na efektywne działanie firm.

Sukces Pani Ewy Ciesielki w rankingu jest wynikiem jej niezachwianego zaangażowania, ciężkiej pracy, innowacyjnego podejścia do prowadzenia biznesu oraz umiejętności budowania zespołu, który wspólnie osiąga wyznaczone cele. To wyróżnienie podkreśla ważną rolę kobiet w budowaniu silnej i zrównoważonej gospodarki oraz ukazuje przedsiębiorczość kobiet jako cenny zasób dla całego sektora gospodarczego. Wyróżnienie w Rankingu 100 Kobiet Biznesu Prezeski Zarządu Zakładu Produkcyjnego Richd. Anders Polska stanowi również najlepsze świadectwo silnej pozycji naszej firmy na rynku, jej dynamicznego rozwoju oraz zdolności do efektywnego generowania zysków.

Pozycja Pani Ewy w Rankingu 100 Kobiet Biznesu stanowi ogromne wyróżnienie dla całej naszej firmy, z którego jesteśmy niezmiernie dumni. To dowód na to, że determinacja, pasja i ciężka praca przynoszą realne sukcesy na każdym poziomie działalności. Jesteśmy przekonani, że to wyróżnienie posłuży za inspirację dla innych kobiet w biznesie, pokazując im, że osiąganie istotnych wyników i uznanie w świecie przedsiębiorczości są absolutnie osiągalne. Z dumą kontynuujemy naszą misję ze zdolnymi kobietami na czele naszych działań, które prowadzą nasze przedsiębiorstwo do kolejnych sukcesów.

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga