Firma Richd. Anders Polska Sp. z o.o. w ramach poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, realizuje projekt pt: Wdrożenie technologii produkcji znacząco ulepszonej kantówki okiennej. Celem projektu jest wdrożenie autorskiej technologii produkcji ulepszonej kantówki okiennej poprzez zakup środków trwałych i budowę hali produkcyjnej. Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek polski innowacji produktowej w postaci kantówki okiennej o profilu „L” i „T”
    Wartość projektu 4 536 500,00 PLN
    Wkład Funduszy Europejskich 2 721 900,00 PLN


    Richd. ANDERS Polska jest firmą produkcyjno-handlową branży drzewnej oferującą zarówno własne produkty jak i wysokiej jakości towary handlowe.

    W swych działaniach sięgamy do 125-letniego doświadczenia Grupy firm Anders oraz specjalistycznej wiedzy fachowej o drewnie i jego obróbce. Jednocześnie świadomi zobowiązań wobec przyszłych pokoleń pozyskujemy nasze surowce z lasów certyfikowanych i innych odpowiedzialnych źródeł. Firma posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) o numerze licencji FSC® C112419.

    Międzynarodowa sieć specjalistów gwarantuje naszym klientom profesjonalną obsługę, wysoką jakość oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań.